20% Luksemburžana uzrasta od 25 do 34 godine još uvek živi sa roditeljima

Oko 20% Luksemburžana uzrasta od 25 do 34 godine još uvek živi sa roditeljima, pokazalo je nedavno istraživanje Eurostata.

Emotivni izbor, kulturološka navika ili finansijska potreba?

U Francuskoj ih nazivaju „Tangui“. U vezi sa filmom koji upravo evocira ove mlade odrasle ljude koji polako napuštaju porodično gnezdo. Eurostat im je upravo posvetio studiju i ukazuje da je u Evropi udeo starijih od 25 do 34 godine koji još žive sa roditeljima veoma promenljiv.

U Velikom vojvodstvu govorimo o proporciji nešto više od jednog od petoro mladih ove starosne grupe koji se još nisu povukli.

Situacija u Luksemburgu blizu je onoga što se može primetiti na kontinentalnom nivou. Na primer, u Evropi oko 30% dece od 25 do 34 godine još uvek živi sa roditeljima. Ovo ponašanje je daleko od navika zabeleženih u Danskoj, Finskoj, Švedskoj ili Holandiji, gde jedva svaki deseti mladić u ovoj starosnoj kategoriji još uvijek živi sa porodicom. Stoga smo daleko od najčešćeg stava u Slovačkoj ili Grčkoj, gde više od jedne od dve odrasle osobe mlađe od 35 godina još uvek ima prebivalište na roditeljskoj adresi. Čak šta više u Hrvatskoj, gdje je taj odnos 62%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.