U Luksemburgu živi najveći procenat stranih državljana

Foto: Radio Puls Luxembourg
Foto: Radio Puls Luxembourg

U članicama Evropske unije živi 23 miliona građana trećih zemalja, a Luksemburg je zemlja sa najvećim procentom stanovnika koji nisu njegovi državljani.

Prema podacima evropske agencije za statistiku Eurostat, 1. januara 2020. godine građani zemalja koje nisu članice EU činili su 5,1 odsto stanovništva Unije.

Takođe, 13,5 miliona ljudi koji žive u nekoj od članica imaju državljanstvo druge članice EU, što predstavlja tri odsto stanovništva Unije.

Najveći udeo nedržavljana ima Luksemburg, a najmanji Poljska i Rumunija.

Strani državljani čine 47 odsto stanovnika Luksemburga, od toga su 39 odsto građani druge članice EU.

Veliki udeo stranih državljana, više od 10 odsto stanovništva, imaju i Malta, Kipar, Austrija, Estonija, Letonija, Irska, Nemačka, Belgija i Španija.

Najveći procenat državljana zemalja izvan EU imaju Estonija (14 odsto) i Letonija (13 odsto). U njima, s druge strane, gotovo da i ne žive državljani drugih članica EU.

U Poljskoj i Rumuniji, strani državljani čine manje od jedan odsto stanovništva.

U većini zemalja strani državljani su najvećim delom građani trećih zemalja. Jedino u Luksemburgu, Belgiji, Irskoj, Austriji i Slovačkoj više ima onih koji su državljani drugih članica EU.

Izvor: Eurostat