Danska i Luksemburg imaju najviše gradskih električnih autobusa

Danska u Evropi ima najviše gradskih autobusa sa nultom emisijom u svom voznom parku, pokazuju podaci ekološke nevladine organizacije Transport i životna sredina (T&E). U Danskoj je 78% gradskih autobusa električno a u Luksemburgu i Holandiji oko dve trećine.

Ni Austrija, ni Irska, u 2019. nisu imale nijedan gradski autobus sa nultom emisijom dok su Švajcarska i Grčka imale po manje od 4%.

Te zemlje moraju brzo da ulože napore da dostignu minimalni udeo autobusa sa nultom emisijom koji je utvrđen na nivou EU. Najmanje četvrtina gradskih autobusa do 2025. mora da bude “čista”, prema pravilima o javnim nabavkama dogovorenim pre dve godine.

To znači da autobusi treba da idu na vodonik, električne baterije (uključujuči plug-in hibride), prirodni gas, tečno biogorivo ili sintetičko i parafinsko gorivo.

U Švedskoj, Norveškoj i Finskoj je oko četvrtine svih autobusa registrovanih u 2019. bllo sa nultom emisijom – ili električni ili na vodonik.

Međutim, šest zemalja koje kupe 70% gradskih autobusa prodatih u Evropi – Italija, Poljska, Nemačka, Britanija, Španija i Francuska, daleko zaostaju. Naime, u 2019. je manje od 10% autobusa koje su kupile bilo električno ili na vodonik.

Opširnije na euractiv.rs