Lista čekanja za neiskorišćene doze vakcina

Vlasti su otvorile novu listu čekanja kako bi optimizirale upotrebu vakcina dostupnih u Luksemburgu. Ovog puta u pitanju je primanje pripremljene, ali neupotrebljene doze tokom dana.

Ključna reč biće dostupnost. Kao što je pomenuto pre nedelju dana, zdravstvene vlasti su upravo postavile obrazac za registraciju za drugu listu čekanja.

Ovog puta ne dolazi u obzir dobrovoljno primanje vakcine AstraZeneca, već stavljanje na raspolaganje na kraju dana za primanje poslednjih vakcina koje nisu date.

Mogu se prijaviti svi stanovnici koji imaju najmanje 18 godina ali sa jednim važnim ograničenjem: mogućnost dolaska do centra za vakcinaciju za manje od dvadeset minuta, od ponedeljka do subote, od 18.30 do 19 sati. „U slučaju kašnjenja, ne postoji garancija da će doza i dalje biti dostupna“, precizira Guichet Public sajt.

Registrovani građani mogu primiti poziv tokom popodneva sa obaveštenjem da je dostupna preostala vakcina. Vlasti, međutim, preciziraju da će se „starost registrovane osobe uzimati u obzir kao prioritet poziva na vakcinaciju“.

Registracije na ovom spisku otvorene su od petka 30. aprila do subote 8. maja. Međutim, ljudi koji žele da se registruju, ali imaju zdravstvenih problema, pozvani su da se konsultuju sa svojim lekarom pre početka procesa.

OVDE se možete prijaviti na listu čekanja.