Besplatni udžbenici dostupni na mybooks.lu

Od 24. jula 2021. godine učenici srednjih škola mogu putem aplikacije mybooks.lu naručiti svoje besplatne udžbenike za školsku 2021/2022.

Nakon što poručite, knjige se mogu preuzeti u knjižari, sve potpuno besplatno. Od školske 2018/2019 godine svi obavezni udžbenici za srednjoškolce dostupni su besplatno u Luksemburgu.

Učenici koji žele da rade sa polovnim knjigama dobijaju vaučer za kupovinu za 50% originalne vrednosti knjige. Tada mogu da koriste ovaj vaučer za kupovinu udžbenika koji nisu dostupni besplatno ili za knjige koje nisu namenjene za upotrebu u školi. Vaučer se može iskoristiti u svim knjižarama koje su deo programa Mibooks i važi do 30. juna 2022. godine.

Ponuda se odnosi na sve učenike koji su upisani u klasično ili opšte srednje obrazovanje, stručno usavršavanje, evropsko ili međunarodno obrazovanje (međunarodna matura, evropska matura, nivoi A …), kao i na učenike koji pohađaju privatne škole koje primjenjuju isti nastavni plan i program kao luksemburške javne škole.

Knjige poruéite na mybooks.lu

Izvor: RTL