Peticija za ukidanje poreza na bonuse i 13. platu

Peticija za ukidanje oporezivanja bonusa i 13. plate u Luksemburgu dobila je potrebnu podršku da o njoj raspravljaju poslanici parlamenta.

Na sajtu luksemburškog parlamenta objavljeno je da je peticija dobila 5.000 potpisa, čime je premašen prag od 4.500 za kvalifikovanje za debatu, prenosi rtl.lu.

U tekstu se navodi da se na 13. platu i bonuse obično plaća mnogo veći porez nego na redovne plate, što za posledicu ima veliku razliku između bruto zarade i neto plate koju je zaposleni zaista primio.

Na to se dodaju doprinosi za socijalno, uključujuči zdravstveno, penziono i dugoročno osiguranje, koji se naplaćuju do kraja godine.

U peticiji se navodi da “svaki zaposleni koji već plaća poreze i socijalne doprinose 12 meseci ne treba da ih plaća i za 13. platu ili neki drugi bonus koji dobije od poslodavca”, prenosi rtl.lu.

Dalje se ističe da “bonus dat zaposlenom za njegove zasluge i posvećenost poslu i kompaniji ne treba oporezivati”.

Još nije određeno kada će biti održana debata o zahtevu iz peticije u parlamentu.