Građevinske firme kršile propise i za vreme kolektivnog odmora

Inspekcija rada potvrdila je da je u Luksemburgu otkrila 34 prekršaja u 185 kontrola izvršenih u građevinskim kompanijama od kraja jula do 23. avgusta – periodu kada građevinski sektor koristi kolektivni godišnji odmor.

Šest kompanija je bilo prinuđeno da prestane sa radom jer im nije dato posebno ovlašćenje da nastave sa radom, a 10 gradilišta je zatvoreno zbog nepoštovanja zdravstvenih i bezbednosnih propisa.

Dve kompanije su primorane da plate kazne u iznosu od 7.500 € i 2.500 € za zapošljavanje radnika van EU bez boravišne dozvole.