Sledeća indeksacija plata možda i ranije nego što se očekivalo

U avgustu je nacionalni indeks potrošačkih cena porastao za 1% u odnosu na prethodni mesec. Ovo povećanje je delimično posledica kraja rasprodaja u julu.

Izuzimajući varijacije usled prodaje, cene roba i usluga bez naftnih derivata porasle su za 0,3%. Prema Nacionalnom institutu za statistiku i ekonomske studije (STATEC), godišnja stopa inflacije blago je porasla sa 2,3% na 2,5%.

Nagli porast naftnih derivata iskrivio je prognoze STATEC-a. Očekuje se da će inflacija ove godine porasti na preko 2%. Kao rezultat toga, “sledeća indeksacija plata bi se dogodila ranije nego što se očekivalo”.

Nakon oporavka u julu, cene naftnih derivata počele su ponovo da padaju u avgustu, sa padom od 0,2% u odnosu na prethodni mesec. Glavni razlog za to bio je pad cene lož ulja za 1,6%.

U odnosu na avgust 2020, cene naftnih derivata porasle su za 29,9% nakon izuzetno niskog nivoa cena u 2020. Paketna putovanja takođe su porasla za 6,4% u odnosu na jul, dok je vazdušni prevoz putnika porastao za 24,2%.

Izvor: RTL