U Luksemburgu najviše automobila po glavi stanovnika

Prema podacima koje je objavio Eurostat Luksemburg ima najveći broj automobila u EU sa 681 putničkim automobilom na svakih hiljadu stanovnika.

Italija je na drugom mestu sa 663 automobila na hiljadu stanovnika, a Kipar treći sa 645.

Rumunija, Letonija i Mađarska su na dnu liste sa prosekom od samo 376 automobila na hiljadu stanovnika.

23,7% luksemburških automobila bilo je mlađe od dve godine, a samo je Irska imala veći procenat.