Od danas indeksacija zarada u Luksemburgu

Sve zarade i penzije u Luksemburgu povećaće se 2,5% počev od danas.

Po izveštajima Stateca godišnja inflacija u Velikom vojvodstvu dostigla je u septembru 2,7%.
U skladu sa tim sve zarade i penzije od 1. oktobra biće povećane 2,5%.

Podsećanja radi, prethodna indeksacija bila je u januaru 2020.

Kako Statec navodi u svom izveštaju, inflacija je porasla pre svega zahvaljujući porastu cena benzina koja je bila izuzetno niska tokom 2020. godine. Osim goriva, u 2021 u takođe porasle i cene hrane, nameštaja i usluga.

Inače, automatska indeksacija zarada u Luksemburgu, kao mehanizam za održavanje kupovne moći stanovništva, postoji još od 1975 i predstavlja  i od tada ne prestaje da bude tačka razdora u dijalogu poslodavaca i radničkih sindikata.