Online telefonska linija za integraciju i posebne potrebe

Od ponedeljka, 4. oktobra 2021. godine, Odeljenje za integraciju i posebne potrebe nudiće telefonske linije na mreži, posebno svakog ponedeljka od 17 do 20 sati putem telefonske centrale (4796-4150), ili čak video intervju, ako je potrebno.

Ove dežurne linije održavaće se svakog ponedjeljka od 17 do 20 sati putem telefonske centrale (4796-4150) i po potrebi se mogu obaviti putem videa. Nova usluga koja će javnosti omogućiti veću fleksibilnost u postupcima i omogućiti im da u potpunoj privatnosti dobiju informacije o:

  • pomoć pri integraciji (kursevi jezika, udruženja itd.), programi koji promovišu integraciju ne-Luksemburžana i funkcionisanje administracija zemlje
  • razne posebne potrebe (dostupnost u glavnom gradu, kursevi nemačkog znakovnog jezika, postojeće ponude i usluge, saveti i smernice)
  • akcije i projekti koji se odnose na integraciju, interkulturalnost i posebne potrebe

Odeljenje za integraciju i posebne potrebe, koje se nalazi u ulici Notre-Dame 13, ostaje otvoreno za javnost od ponedeljka do petka od 8 do 12 sati i od 14 do 16 sati (tel: 4796-4150, mail: integratioun@vdl. lu), ili po dogovoru.