Od 2022. zdravstvena zaštita za posebno ugrožene ljude u Luksemburgu

Ministar za socijalno osiguranje Romain Schneider i ministarka zdravlja Paulette Lenert predstavili su prošle nedelje šemu za obezbeđivanje pristupa osnovnoj zdravstvenoj zaštiti za „posebno ugrožene“ ljude u Velikom vojvodstvu.

Ministar Šnajder je objasnio da je ta šema namenjena za oko 1.000 ljudi koji nemaju izvor prihoda i koji ne ispunjavaju uslove ni za jednu kancelariju socijalne zaštite. Oni će moći da imaju pristup beneficijama zdravstvenog osiguranja predviđenim Zakonikom o socijalnom osiguranju. Ova podrška biće dodeljena nakon tri meseca kako bi se izbegla zloupotreba beneficija zdravstvenog osiguranja.

Ministarka Lenert je izjavila da ne bi trebalo biti stigmatizacije ugroženih i da će program, koji će početi 2022. godine, u potpunosti finansirati država, sa budžetom od 2,7 miliona evra.

Dobrovoljne članove ovog programa će platiti država, a koštaće 120 evra mesečno po porodici. Dodatna finansijska i kadrovska sredstva dobiće i udruženja koja imaju ugovor sa Ministarstvom zdravlja.