Treća doza vakcine za starije od 65 godina i zdravstvene radnike

Osobe starije od 65 godina, zdravstveni radnici i negovatelji u Luksembugu uskoro će dobiti poziv za dopunsku, booster dozu vakcine protiv virusa Covid-19.

Treća doza nije generalizovana na celu populaciju. Ljudima starijim od 65 godina (bez obzira na mesto stanovanja), zdravstvenim radnicima i medicinskim i stomatološkim asistentima moći će da se da dodatna doza, nakon potpune vakcinacije.

Ovo je danas saopštila vlada, nakon mišljenja Visokog saveta za infektivne bolesti (CSMI), objavljenog istog dana.

Za osobe starije od 65 godina, navedeni cilj je da se “održi visok nivo” vakcinalne zaštite koju su ovi ljudi stekli od infekcije, teških oblika bolesti i smrti. Što se tiče zdravstvenih radnika, CSMI smatra da pojačivač vakcinacije pomaže „smanjenju rizika od prenošenja na ugrožene ljude i ograničavanju rizika od nedostatka zdravstvenih radnika“.

Ne preporučuje se buster za osobe mlađe od 65 godina


S druge strane, CSMI ne preporučuje trecu dozu vakcine za osobe mlađe od 65 godina, niti za osobe koje su ranjive zbog postojećeg zdravstvenog stanja. Telo stoga smatra da u ovoj fazi “nema dokazane koristi od pojačivača vakcine u opštoj populaciji”.

Za osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe koje su imale transplantaciju organa i osobe na dijalizi, primarna vakcinacija uključuje dodatnu dozu vakcine.

Imajte na umu da se booster mora primeniti najmanje šest meseci nakon potpune primarne vakcinacije, odnosno najmanje šest meseci nakon poslednje doze inicijalne šeme vakcinacije, napominje CSMI.

Proizvod vakcine koji se koristi za booster je mRNA vakcina (Pfizer ili Moderna), bez obzira na vakcinu koja se primenjuje kao primarni kurs vakcinacije. „Kada je mRNA vakcina korišćena za primarnu seriju, isti proizvod se koristi za pojačivač“, napominje organizacija.


Osobe od 65 i više godina i zdravstveni radnici dobiće poštom poziv Vlade za vakcinaciju sa detaljnim naznakom procedure za zakazivanje u jednom od tri centra za vakcinaciju ili kod svog lekara.

Što se tiče medicinskih i stomatoloških asistenata u kontaktu sa pacijentima, oni moraju biti registrovani (od strane lekara kome pomažu) na namenskoj veb stranici na MiGuichet-u. Dotični lekari će biti obavešteni o proceduri koju treba da sledi direktor zdravstva.

Spisak lekara koji učestvuju u kampanji vakcinacije dostupan je na sajtu impfen.lu.

Personalizovana pomoć se takođe nudi putem dežurne linije koja je uspostavljena za ovu svrhu na broj (+352) 247-65533.