Novi ugovor o priznavanju diploma između zemalja Beneluksa i Baltika

Zemlje Beneluksa (Belgija, Holandija i Luksemburg) i Baltika (Estonija, Letonija i Litvanija) zvanično su pokrenule novi ugovor o automatskom međusobnom priznavanju diploma o visokom obrazovanju.

Ugovorom je predviđeno da svako ko stekne takvu diplomu u jednoj od šest zemalja ima garanciju da će se njihove kvalifikacije automatski priznati u drugim zemljama potpisnicama. Zemlje Beneluksa i baltičke države sada čine jedini region u Evropskom prostoru visokog obrazovanja u kojem je to slučaj.