Dudelange dobilo 41 novu stambenu jedinicu

Ukupno 41 novu stambenu jedinicu u Dudelangeu, otvorio je ministar za stanovanje Henri Kok.

Ovi stanovi izgrađeni su od strane Fabrikue d’Eglise de Bettembourg i Fabrikue d’Eglise de Dudelange.

Novoizgradjeni smeštaj deo je dva projekta koji obuhvataju 33 nameštene sobe i dve rezidencije koje su stavljene na raspolaganje Caritasu, Office Social Dudelange, Apemh i Pro Familia fondaciji.