Švedska prednjači u EU po rodnoj ravnopravnosti

Na planu rodne ravnopravnosti u EU u proteklih godinu dana ostvareni su samo minimalni pomaci zbog pandemije korona virusa i indeks rodne ravnopravnosti Unije je 68 od 100 poena, objavio je 28. oktobra Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE).

U odnosu na prethodnu godinu, u indeksu za 2021. registrovan je samo “mikroskopski” rast od 0,6 poena.

“Evropa je ostvarila krhke dobitke u rodnoj jednakosti. Međutim, pojavili su se veliki gubici kao posledica pandemije kovida… Nalazi iz indeksa mogu da pomognu evropskim liderima da se suoče sa različitim efektima pandemije na žene i muškarce i ublaže nejednak kratkorčni i dugoročni uticaj”, rekla je direktorka EIGE Karlin Shejle (Carlien Scheele).

Najbolje performanse, prema indeksu, ponovo imaju Švedska i Danska a sledi Holandija koja je pretekla Finsku i Francusku.

Poziciju su, u odnosu na 2020, najviše popravili Luksemburg, Litvanija i Holandija dok je Slovenija jedina zemlja EU koja je zabeležila nazadovanje.

Gledano prema rezultatu, razlike su velike i idu od 52,6 poena koliko ima Grčka do 83,9 poena koje ima Švedska.

Izvor: Euroactiv