Sve manje nezaposlenih u Luksemburgu

Prema podacima Agencije za zapošljavanje ADEM stopa nezaposlenosti u Velikom vojvodstvu je prošlog meseca pala na 5,4 odsto.

Broj rezidentnih tražilaca posla koji su bili dostupni za posao na kraju oktobra iznosio je 15.417; tokom jedne godine, ovo predstavlja smanjenje od 2.554 osobe, ili 14,7%. U poređenju sa prethodnim mesecom, krajem oktobra bilo je 224 manje slobodnih stalnih tražilaca posla.

Stopa nezaposlenosti u Luksemburgu se sada vratila na nivo zabeležen između oktobra 2019. i februara 2020. godine.