Grad Luksemburg najviše uradio za bolju pristupačnost za osobe sa invaliditetom

Grad Luksemburg dobio je priznanje za pristupačnost za 2022. pošto je žiri stručnjaka prepoznao inovativna rešenja i unapređenje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom (OSI) u tom gradu.

Taj grad je pristupačnost postavio za prioritet i sledi pristup “dizajn za sve” kako bi svima olakšao pristup, uključujući OSI.

Gradom, kako se navodi, kruže niskopodni autobusi opremljeni rampama a na stanicama i u autobusima su audio i vizuelna obaveštenja.

Takođe se grad redovno konsultuje sa OSI oko preduzetih mera za povećanje pristupačnosti i izveštava o političkim odlukama i na znakovnom jeziku.

Evropska komesarka za jednakost Helena Dali rekla je na predstavljaju dobitnika nagrade da je Luksemburg grad koji je posvećen pružanju jednakih mogućnosti osobama sa invaliditetom.

Za nagradu za 2022. kod Evropske komisije je konkurisalo 40 gradova. Drugoplasirani je Helsinki a treća je  Barselona.

Posebna priznanja dobili su Luven i Palma, belgijski grad za uvođenje pristupačnosti, uključujuči u digitalnoj oblasti, a španski za unapređenje pristupa u okruženju, uključujući plaže i parkove.

U EU ima oko 87 miliona osoba sa invaliditetom.

Dodela nagrade pristupačan grad, koju organizuju Evropska komisija i Evropski forum osoba sa invaliditetom, jedna je od akcija iz Strategije za prava OSI 2021-2030. za izgradnju Evrope bez barijera.

Priznanje za pristupačan grad datira od 2010. a cilje je da se podigne svest o OSI i promovišu inicijative za veću pristupačnost u evropskim gradovima sa više od 50.000 stanovnika.

Ta nagrada se dodeljuje gradu koji je vidljivo unapredio pristupačnost u osnovnim aspektima gradskog života i ima konkretne planove za dalja poboljšanja. Dobitnik nagrade proglašava se na Dan osoba sa invaliditetom.

Izvor: EURACTIV