Koliko državu košta vakcinacija protiv Covida?

Prema izveštaju iz novembra, davanje jedne doze vakcine protiv virusa Covid-19 u Luksemburgu košta državu oko 60 evra, uključujući sve troškove. Od poziva do troškova osoblja, uključujući komunikaciju i serum, čija je cena u proseku oko 17 evra.

“Najvažniji troškovi su nabavka vakcina, troškovi ljudskih resursa (osoblje za vakcinaciju, čuvanje, čišćenje), ali se u obzir uzimaju stotine pozicija“, precizira visoki komesar za nacionalnu zaštitu Luc Feller,, koji navodi i razvoj sajtova, energiju i drugo… Fiksni dogovor, 240 evra po satu, nadoknada lekara u centrima za vakcinaciju.

Za tri preporučene doze država dakle plaća oko 180 evra, odnosno ukupno nešto više od 72 miliona evra za do sada datih 1,2 miliona doza.


Izvor: RTL