Od maja 2023. za ulazak u EU potrebna ETIAS dozvola

Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS), koji će od građana, koji putuju u EU zahtevati popunjavanje novog formulara i davanje dozvole za ulazak, trebalo bi da stupi na snagu od maja 2023.

Trenutno se radi na uspostavljanju internet stranice na kojoj će putnici iz više od 60 zemlja, uključujući Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Kosovo moći da se od kraja 2022. godine prijavljuju i dobijaju dozvole za ulazak u EU.

ETIAS autorizacija nije viza. Građani iz više od 60 zemalja koje imaju viznu liberalizaciju za Šengen će nastaviti da putuju u EU bez viza, ali će morati da dobiju putnu dozvolu kroz ETIAS sistem što će biti jednostavno i brzo, a u više od 95 slučajeva se očekuje pozitivan odgovor na zahtev i to u roku od nekoliko minuta”, navode u Komisiji.

Još se radi na izgledu novog formulara koji će se podnositi kao zahtev za dozvolu za putovanja u EU, u Briselu ocenjuju da za njegovo popunavanje neće biti potrebno više od 10 minuta, da će se od potrebnih dokumenata zahtevati samo informacije iz pasoša, a i da će se formular moći popuniti ili lično ili od strane treće osobe.

Podnošenje zahteva za ulazak u EU će koštati sedam evra, naplaćivaće se elektronski, važiće za sve putnike od 18 do 70 godina, a jednom dobijena dozvola će moći da se koristi za više ulazaka u periodu od 3 godine.

U EK se naglašava da će pre početka primene ETIAS pravila za putovanja u EU postojati “tranzicioni period” od šest meseci u kome će putnici biti informisani o novim praviima, a nakon toga i “grejs period” u kome će nova dozvola biti potrebna, ali će se prihvatati da je nemaju oni koji prvi put prelaze EU granicu pod novim uslovima

U slučaju da putnik nakon grejs perioda na ulasku u Šengen ne bude imao validnu ETIAS dozvolu neće mu biti dozvoljeno dalje putovanje, a informacija o tome će se zabeležiti i evropksom Sistemu za ulaske i izlaske.

U Briselu navode da je cilj novog sitema i dozvola dobijaje vitalnih informacija o tome ko ulazi u EU, a samim tim i povećanje bezbednosti u odnosu na ilegalnu igraciju, terorizam i javno zdravlje

Evropa komsija je uspostavljanje Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije predložila još 2016. gdodine, a do danas je početak primene novog sistema pomeran dva puta.

Izvor: Tanjug

Više informacija na ovu temu pročitajte na schengenvisainfo.com