Danska i Luksemburg najveći proizvođači komunalnog otpada u EU

Tokom 2020. u EU je proizvedeno 505 kilograma komunalnog otpada po stanovniku, četiri kilograma više nego godinu dana ranije i 38 više nego 1995, objavio je Eurostat.

Ukupno, EU je proizvela 225,7 miliona tona komunalnog otpada u 2020, što je u odnosu na godinu ranije povećanje od jedan odasto.

Proizvodnja komunalnog otpada značajno se razlikovala među državama članicama EU. U 2020. godini, Danska i Luksemburg su bili najveći proizvođači komunalnog otpada, sa 845, odnosno 790 kilograma po glavi stanovnika, slede Malta (643 kilograma) i Nemačka (632 kilograma).

U Rumuniji je registrovano najmanje proizvodnje komunalnog otpada po stanovniku, tek 287 kilograma i Poljskoj (346 kilograma).

U poređenju sa 1995. samo sedam država članica proizvelo je manje komunalnog otpada po osobi tokom 2020. godine – Bugarska je proizvela 36 odsto manje, slede Mađarska (21), Slovenija (18), Rumunija (16), Španija (10), Belgija (9) i Holandija jedan odsto manje.

Varijacije među zemljama rezultat su razlika u obrascima potrošnje i ekonomskom bogatstvu, kao i razlike u prikupljanju i upravljanju komunalnim otpadom, navodi Eurostat.

Količina recikliranog otpada ostala je stabilna u 2020. Reciklaža materijala je pala na 67 miliona tona sa 68 miliona tona u 2019, što je nekih 151 kilogram po osobi.

U poređenju sa 1995. to znači da su ljudi u EU reciklirali 44 miliona tona ili 97 kilograma po glavi stanovnika više.

Uprkos tome što EU proizvodi više otpada, ukupna količina deponovanog komunalnog otpada se smanjila, tako je on pao sa 121 milion tona u 1995. na 52 miliona tona, što odgovara prosečnom godišnjem padu od četiri odsto.