Luksemburški zdravstveni institut pokreće studiju lečenja Parkinsonove bolesti

Luksemburški institut za zdravlje LIH, juče je najavio pokretanje nove vrste lečenja Parkinsonove bolesti.

Studija će ispitati efekte prasinezumab-a za koji se lekari nadaju da bi mogao usporiti napredovanje Parkinsonove bolesti ili čak preokrenuti simptome.

U naredne dve godine, 575 pacijenata iz 9 zemalja, uključujući Luksemburg, primaće terapiju ili placebo uz uobičajene lekove. Luksemburški institut za zdravlje i bolnička grupa CHL radiće na ispitivanju lokalno sa Roche, kompanijom odgovornom za molekul prasinezuma.