U Luksemburgu muškarci ostaju duže zdraviji od žena

Studija koju je objavio EUROSTAT pokazuje da muškarci u Luksemburgu ostaju duže zdraviji od žena ali i da žene imaju duži životni vek.

Zdrave godine života za muškarce u proseku su 64 godine, što ih stavlja na 8. mesto na evropskoj rang listi. Žene su, međutim, na 16. poziciji na EU rang listi godina zdravog života sa 62,4 godine.

Studija takođe otkriva da žene obično imaju duži životni vek, dostižući u proseku 84,7 godina u Luksemburgu, u poređenju sa muškarcima koji imaju tendenciju da žive do 80,3 godine.

Godine zdravog života, (skraćeno HLY), definišu se kao broj godina za koje se očekuje da će osoba nastaviti da živi u zdravom stanju. Uključen je kao Lisabonski strukturni indikator, da se podvuče da je očekivani životni vek stanovništva u dobrom zdravlju – ne samo dužina života – bio ključni faktor za ekonomski rast.