Letnja škola za učenike sa lošijim rezultatima od 29. avgusta do 9. septembra

Od leta 2020. godine javne škole u Luksemburgu nude fakultativne i besplatne dopunske kurseve kao deo Letnje škole. Ove godine Letnja škola održaće se od 29. avgusta do 9. septembra 2022. godine.

Letnja škola je prvobitno imala za cilj da pomogne učenicima u poteškoćama da nadoknade akademska kašnjenja povezana sa krizom Covid-19. Ministarstvo prosvete, dece i omladine potvrđuje značaj koji pridaje podučavanju, u skladu sa Vladinim programom 2018-2023.

U 2020. godini, 5.900 učenika (4.800 u osnovnoj i skoro 1.100 u srednjoj) učestvovalo je u prvoj Letnjoj školi. 2021. godine bilo ih je 7.270 (5.500 u osnovnom i 1.770 u srednjem).

Kao i prethodnih godina, nastavne sesije Letnje škole su zasnovane na tematskim datotekama koje je izradila Služba za koordinaciju obrazovnih i tehnoloških istraživanja i inovacija (SCRIPT) za svaku disciplinu i svaki razred.

Ovim fajlovima se može pristupiti, preko studentskog IAM-a, na platformi www.schouldoheem.lu od 15. jula. Oni takođe uključuju korekcije modela i stoga se mogu koristiti samostalno ili u pratnji roditelja u bilo koje vreme tokom školskog raspusta.

Po potrebi roditelji i učenici mogu dobiti informacije na telefonskoj liniji za pomoć na broj 8002-9090.