Uskoro radari koji detektuju telefone tokom vožnje

Dok je nekoliko nemačkih gradova pokrenulo pilot projekat za mobilne kamere za kontrolu brzine koje mogu da detektuju upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje, ministarstva mobilnosti i unutrašnje bezbednosti takođe razmatraju uvođenje takvog sistema u Luksemburgu.


Prema nekoliko evropskih studija, nepažnja vezana za rukovanje pametnim telefonom tokom vožnje smatra se jednim od vodećih uzroka ozbiljnih, čak i fatalnih nesreća. Statistiku integrišu nemački gradovi Trir i Majnc, gde policijske službe Rajnland-Palatinata testiraju „monokam“ od početka juna.

Ova nova mobilna tehnologija, koju je razvila holandska policija u saradnji sa Univerzitetom u Utrehtu, ima za cilj da otkrije položaj ruke vozača pomoću kamere i laptopa koji je povezan sa automobilskom policijom na tajnom zadatku. Potom se zadaju posebno obučeni policajci da na licu mesta procene prekršaj.

Telefon u vožnji postao je bauk vlasti, koja se svim silama bori da zaustavi ovaj loš refleks kažnjiv novčanom kaznom od 145 evra i povlačenjem dva boda. Osim toga, predlog zakona, koji bi mogao da stupi na snagu već 2023. godine, planira da poveća broj bodova koji se oduzimaju prilikom korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

Što se tiče bezbednosti na putevima, Veliko vojvodstvo je neumoljivo sa 24 fiksne kamere za brzinu u upotrebi. Ovi radari su odgovorni za merenje brzine u oba smera saobraćaja i u stanju su da istovremeno fotografišu prednji i zadnji deo vozila u tri trake. Pored ovih fiksnih radara, postoji šest mobilnih radara i jedan prikolični radar.

Što se tiče granice tolerancije, Luksemburg usvaja drugačiji prag od svojih suseda: kada je brzina merena radarom između 25 i 100 km/h, granica tolerancije je 3 km/h. Međutim, kada izmerena brzina prelazi 100 km/h, granica tolerancije je 3%.