Zbog satnice nema dogovora između CNS-a i psihoterapeuta u Luksemburgu

Pregovori o nadoknadi troškova psihoterapijskih sesija ponovo su propali, nakon što Nacionalni zdravstveni fond (CNS) i Savez udruženja psihoterapeuta u Luksemburgu (FAPSYLUX) nisu mogli da postignu dogovor.

Glavna tačka sporenja su stope. Ugovor i usluge još nisu razjašnjeni do detalja. CNS je predložio cenu od 120 evra po satu, dok je FAPSYLUX tražio 185 evra po satu.

Nijedna strana nije mogla da razume argumente druge strane i iz tog razloga, CNS je odlučio da odustane od pregovora i traži neutralno posredovanje u pregovorima sa psihoterapeutima. Slučaj će predati nekome sa strane ko može da proceni situaciju spolja i da predlog kako da se reši.