Dve trećine žena u Luksemburgu doživelo nasilje bar jednom u životu

Svaka druga žena je iskusila psihološku agresiju kao što je praćenje, dok jedna od tri žene izjavila je da je doživela fizičko nasilje. Skoro jedna od tri žene pretrpela je oblik seksualnog nasilja, a svaka deseta bila je žrtva seksualnog napada, uključujući silovanje i pokušaje silovanja.

Nedavni izveštaj Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije (STATEC) otkriva da je dve trećine žena u Luksemburgu doživelo nasilje bar jednom u životu.

Prema izveštaju STATEC-a, „dve trećine žena izjavilo je da su bar jednom u životu bile žrtve fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog nasilja”.

Izveštaj opisuje ekonomsko nasilje kao pojavu u odnosima u kojima jedan partner iskorišćava svoju socio-ekonomsku superiornost tako što kontroliše i ograničava finansijska sredstva svojih žrtava, ili ih čak sprečava da sami zarađuju platu.

Izveštaj je zasnovan na anketi koju je STATEC sproveo među stanovnicima. Grafik koji je objavljen uz izveštaj prikazuje iskustva koja obeležavaju živote žena koje pate od nasilja.

Svaka druga žena je iskusila psihološku agresiju kao što je praćenje, dok jedna od tri žene izjavila je da je doživela fizičko nasilje. Skoro jedna od tri žene pretrpela je oblik seksualnog nasilja, a svaka deseta bila je žrtva seksualnog napada, uključujući silovanje i pokušaje silovanja.

41% žena koje su već bile žrtve izražavaju stalni strah od napada stranca. 43.000 žena između 16 i 74 godine prijavilo je da su bile žrtve nasilja u poslednjih dvanaest meseci. Svaki treći od njih izjavio je da se oseća nesigurno kada su sami u svom domu noću.

Žrtve nasilja mogu da pozovu specijalizovanu liniju za pomoć pod nazivom „Nasilje u porodici“, sedam dana u nedelji između podneva i 20 časova, na 2060-1060. Linija za podršku odgovara na svaki poziv, bez obzira na pol.