Luksemburg rangiran kao jedna od najinovativnijih zemalja u Evropi

Evropska komisija objavila je izdanje za 2022. svoj Evropski pregled inovacija (EIS), koji ima za cilj da izmeri i uporedi relativni učinak 27 država članica EU u pogledu inovacija.

Luksemburg je zadržao sedmu poziciju od prošle godine i tako ostao među takozvanim „Jakim inovatorima“. Njegov rezultat je 118,6% proseka Evropske unije, ostajući veoma blizu rezultatu dobijenom 2021. godine.

Konkretno, Luksemburg zadržava svoju poziciju na vrhu liste najatraktivnijih istraživačkih sistema. Tri indikatora pod naslovom „atraktivni istraživački sistemi“ su međunarodne naučne ko-publikacije, najviše citiranih publikacija i udeo stranih doktoranta.

Pored toga, oblasti u kojima je zemlja najbolje rangirana su publikacije koje su rezultat saradnje javnog i privatnog sektora, udeo stanovništva sa visokim obrazovanjem i zapošljavanje u delatnostima koje zahtevaju puno znanja.