Smanjena prognoza inflacije za narednu godinu

Nacionalna agencija za statistiku, STATEC, smanjila je svoju prognozu inflacije za narednu godinu za više od polovine nakon što je vlada objavila mere podrške za pomoć domaćinstvima da prebrode ekonomsku krizu.

Inflacija u Velikom vojvodstvu u 2023. revidirana je na 2,8% u odnosu na prethodnu prognozu STATEC-a od 6,6% od pre dve nedelje. STATEC je kao glavni razlog naglog pada naveo nedavni paket državne pomoći, koji ograničava poskupljenje gasa, smanjuje PDV i zamrzava cene struje.