25. oktobra besplatne konsultacije sa advokatima

Povodom Evropskog dana advokata, koji se obeležava 25. oktobra, Luksemburška advokatska komora davaće besplatne pravne savete građanima u vremenu od 8 do 19 časova.

Ovaj dan ima za cilj da istakne zajedničke vrednosti advokata i njihovu ulogu u promovisanju vladavine prava, kao i njihov doprinos pravosudnom sistemu i odbrani građanskih prava.

Luksemburška advokatska komora BARREAU nudi, zahvaljujući posvećenosti svojih članova, pravne savete u Cité Judiciaireu salle des pas perdus Višeg suda pravde u utorak, 25. oktobra 2022. godine u vremenu od 8 do 19 časova.

Advokati volonteri će bez zakazivanja i besplatno odgovarati na pitanja stranaka u vezi sa porodičnim pravom, zakonom o radu, zakupom i imigracionim pravom. Svaki pojedinac ima priliku da se sastane sa advokatom na besplatnoj 30-minutnoj usmenoj konsultaciji koja će se održati direktno sa profesionalcem.