Rok za podnošenje zahteva za energetski bonus produžen do 31. oktobra

Energetski bonus koji je Vlada Luksemburga uvela početkom marta ove godine da bi ublažila rastuće cene energije suočava se sa velikom potražnjom.

Fond nacionalne solidarnosti (FNS) je 22. septembra evidentirao 33.058 zahteva za naknadu troškova života (AVC) i energetski bonus. Prijava za ove beneficije vrši se popunjavanjem obrasc, pri čemu je energetski bonus namenjen korisnicima naknade za troškove života (AVC) i domaćinstvima čiji prihodi ne prelaze granice AVC uvećane za 25%.

Energetski bonus je dobilo ukupno 22.393 domaćinstva a visina energetskog bonusa je između 200 i 400 evra u zavisnosti od sastava domaćinstva.

Što se tiče broja domaćinstava koja ispunjavaju uslove samo za ovaj energetski bonus, veoma je teško utvrditi ga. Da bi se dodelila ova pomoć, potrebno je da se znaju svi prihodi i tačan sastav domaćinstva podnosioca zahteva, što onemogućava utvrđivanje pouzdane brojke.

Rok za podnošenje zahteva za bonus je produžen do 31. oktobra 2022. godine.

Video snimak na pet jezika (luksemburški, francuski, nemački, engleski i portugalski) koji objašnjava proceduru za podnošenje zahteva za energetski bonus dostupan je na veb stranici Ministarstva porodice.