Grad Luksemburg predstavio novi program subvencija domaćinstava sa niskim i umerenim prihodima

Foto: Radio Puls Luxembourg
Foto: Radio Puls Luxembourg

U pokušaju da poveća finansijsku otpornost domaćinstava sa niskim i umerenim prihodima u glavnom gradu, opština Luksemburg je predstavila novi program subvencija, koji uključuje paket finansijske pomoći i ažuriranja postojećih beneficija.

Planom koji stupa na snagu u januaru 2023 građanima grada koji primaju naknade za troškove života iz Fonda nacionalne solidarnosti daje se mogućnost da konkurišu za dodatne beneficije koje iznose 435 evra za samce, 550 evra za parove i 665 evra za tročlana porodica.

Opštinska kancelarija može zahtevati da se naknade vrate ako gore navedeni uslov nije ili više nije ispunjen, ili ako su beneficije dodeljene na osnovu lažne izjave podnosioca zahteva.

Učenici srednjih škola i univerziteta koji borave u Luksemburgu od oktobra 2021. godine i koji su prijavljeni za školsku 2022_2023. godinu takođe mogu da se prijave za stipendiju.

Paket opštinske pomoći takođe pomaže stanovnicima koji žele da izgrade ili kupe kuću u gradu Luksemburgu pod uslovom da je njihov oporezivi godišnji prihod, u godini pre izgradnje ili kupovine, manji od 85.000 evra.

Ostale subvencije su namenjene projektima energetske obnove, lokalnim klubovima i udruženjima.

Za više detalja, pogledajte veb stranicu vdl.lu.