Marketing

Moć radija je velika. Ono što vam nudimo je više od oglašavanja i reklamiranja. Radio stvara teško raskidive veze između slušalaca i programskog sadržaja. Stvara lični i emotivni odnos sa slušaocima, koji su ujedno Vaši kupci, korisnici usluga i klijenti. Cilj radija je da ih zabavi, informiše i poveže sa Vašim brendom.

SVOJIM KLIJENTIMA OSIGURAVAMO:

– produkciju i emitovanje spotova i jiglova
– dinamične i lako pamtljive radio spotove
– najbolja kreativna rešenja za vaše kampanje
– tematske i muzičke kampanje
– posebna sponzorstva delova programa (vremenska prognoza, vesti, emisije….)
– sponzorstva i kampanje prema željama i potrebama klijenta

Ukoliko se odlučite za nas kontaktirajte nas:

Radio Puls Luxembourg a.s.b.l.
Tel: +352 691 502 102
email: info @ radiopuls.lu

marketingS