40% dece u Luksemburgu ima prvi kontakt sa internetom pre četvrte godine

0

BEE Secure Radar, vladina inicijativa koja ima za cilj da podigne svest o digitalnoj bezbednosti, podelila je zveštaj o bezbednog interneta u EU.

Kontakt sa digitalnim svetom počinje rano u Luksemburgu. 2023 BEE Secure Radar pokazuje da je 40% dece imalo prvi kontakt sa uređajima povezanim na internet pre 4. godine. Broj se povećava na 83% pre 10. godine.

Izveštaj BEE Secure pokazuje, između ostalog, da deca u Velikom vojvodstvu u proseku dobiju svoj prvi pametni telefon sa 11 godina, prvu imejl adresu sa deset i po godina i svoj prvi nalog na društvenim mrežama sa 12 godina.

Među učenicima osnovnih škola WhatsApp, Snapchat i TikTok su tri najčešće korišćene aplikacije za deljenje fotografija i video zapisa.

Skoro polovina ispitanih ispitanika starosti od 12 do 16 godina izjavila je da su bili žrtve sajber maltretiranja.

Ukupno 38% roditelja dece uzrasta 12-16 godina pretpostavlja ili zna da je njihovo dete već bilo u kontaktu sa pornografskim materijalom. Jedna trećina ove dece otkrila je da je imala ovaj kontakt pre 12. godine.

73% dece uzrasta od 12 do 16 godina i 78% dece od 17 do 30 godina reklo je da njihovi vršnjaci pristupaju pornografiji barem „ponekad ”. 23% od 12 do 16 godina i 25% od 17 do 30 godina reklo je da se to dešava čak i „veoma često”.

Opšta zapažanja BEE Secure-a da deljenje intimnih fotografija među tinejdžerima i mladim odraslim osobama nije neuobičajeno u Luksemburgu takođe je potvrđeno istraživanjem. Skoro dve trećine 12- do 16-godišnjaka navelo je da njihovi vršnjaci bar „ponekad” šalju intimne fotografije ili video zapise drugim ljudima.

Nasilni video snimci takođe izazivaju zabrinutost, pri čemu je 86% dece uzrasta od 12 do 16 godina izjavilo da je gledalo nasilne video snimke na svom pametnom telefonu/na mreži (a više od polovine je izjavilo da barem „ponekad” gledaju takav sadržaj). Jednako zabrinjavajuće je i otkriće da je 2% roditelja djece od 3 do 11 godina i 7% roditelja učenika između 12 i 16 godina prijavilo da je njihovo dijete poslalo video-snimke u kojima su drugi zlostavljani. U prethodnoj godini niko od anketiranih roditelja nije naveo da je njihovo dete poslalo takve video snimke.