Do 29. juna pojačane kontrole ponašanja za volanom

0

 

Policija Velikog vojvodstva će od 19. do 29. juna 2023. godine vršiti provere posebno usmerene na ometanu vožnju u cilju podizanja svesti i smanjenja saobraćajnih nezgoda.

Rasejana ili ometana vožnja jedan je od primarnih uzroka saobraćajnih nezgoda. Slanje poruka, ali i korišćenje aplikacija ili društvenih medija značajno opterećuje pažnju vozača. Pametni telefon odvlači pažnju vozača i vizuelno i slušno, fizički i kognitivno. Zbog toga je korišćenje mobilnog telefona od strane vozača vozila u pokretu regulisano članom 170bi Zakona o putevima.

Učesnici u saobraćaju koji se ne pridržavaju ovih odredbi rizikuju kaznu od 145€ i gubitak 2 boda.

Međutim, ne samo upotreba mobilnog telefona, već i paljenje cigareta, manipulacija instrumentima u vozilu ili navigacionim sistemom, pa čak i razgovori pomoću hendsfri kompleta, izvori su ometanja. Čitav niz informacija i saveta o bezbednosti na sajtu policije.

Štaviše, ometanje ne utiče samo na vozače. Slično, mogu biti pogođeni i drugi učesnici u saobraćaju, kao što su motociklisti, biciklisti ili pešaci. U pristupu informisanja i podizanja svesti, saveti i praktične informacije o rasejanoj vožnji će takođe biti distribuirani na društvenim mrežama policije u narednim danima.

U okviru ove kampanje biće proveravani i papiri vozila. Podsećanja radi, vozači moraju imati i biti u mogućnosti da pokažu sledeća dokumenta:

  • Vozačka dozvola ili uverenje o stručnom usavršavanju,
  • sveska za stažiranje (ako je primenjivo),
  • potvrda o osiguranju vozila,
  • Uverenje o registraciji
  • Najnoviji MOT sertifikat (ako je primenjivo)
  • Poreska nalepnica
  • Sertifikat o usaglašenosti ili kopija overena od strane SNCA (za sva vozila registrovana od 1. februara 2016.)

Sa izuzetkom sertifikata o usaglašenosti, svi dokumenti moraju biti predstavljeni u originalnoj verziji.