EU standardizuje lične karte

0
Foto: pixabay

Savet EU zadužen za pravdu i unutrašnje poslove doneo je uredbu kojom se regulišu minimalni standardi u pogledu informacija i sigurnosnih obeležja koje bi trebalo da se nalaze na ličnim kartama građana EU i boravišnim ispravama izdatim građanima EU i članovima njihovih porodica koji su državljani trećih zemalja.

Prema novim pravilima, lične karte na teritoriji EU moraće da budu izrađene na jedinstvenom obrascu formata kreditne kartice.

One moraju uključivati zonu čitljivu za aparate i zadovoljavati minimalne sigurnosne standarde Međunarodne organizacija civilnog vazduhoplovstva.

Prema novim propisima, lične karte na teritoriji EU će imati fotografiju i dva otiska prsta nosioca koji će se nalaziti u digitalnom formatu na beskontaktnom čipu. Istovremeno, na zastavi EU-a na kartici biće navedena i oznaka zemlje članice koja izdaje ličnu kartu.


Najkraći rok važenja ovog dokumenta biće pet, a najduži deset godina.

Savet EU novom uredbom predviđa da države članice EU za osobe starije od 70 godina mogu da izdaju lične karte i sa dužim rokom važnosti dok za maloletnike važenje može biti i kraće od 5 godina.

Nova pravila će stupiti na snagu za dve godine, navode u Savetu.

Do tog datuma sve nove isprave moraće da izpunjavaju pomenute kriterijume.

U Savetu EU navode da će se novim pravilima poboljšati sigurnost ličnih karti odnosno smanjiti broj prevara povezanih sa identitetom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.