Lakše do posla za državljane trećih zemalja u Luksemburgu

0

Predstavnički dom u Luksemburgu jednoglasno je odobrio nekoliko izmena zakona o radu, posebno fokusirajući se na poboljšanje radnih prilika za pojedince iz trećih zemalja, uključujući i one koji traže međunarodnu zaštitu.

Jedno značajno prilagođavanje uključuje skraćivanje perioda čekanja za pristup tržištu rada za državljane trećih zemalja.

Zakon sada jasno kaže da se lica koja nemaju boravišnu dozvolu ne mogu zaposliti, a isto važi i za one sa boravišnom dozvolom, ali bez radne dozvole. Izuzetak postoji za one koji rade u Luksemburgu manje od tri meseca u toku jedne godine.

Da bi se rešio nedostatak radne snage u određenim profesijama, Nacionalna agencija za zapošljavanje (ADEM) će pojednostaviti procedure, olakšavajući državljanima trećih zemalja da popune upražnjena radna mesta. Pored toga, biće uloženi napori da se pronađu mogućnosti zapošljavanja za pojedince koji su se prijavili za međunarodnu zaštitu (AZIL).

Pojedinci koji dolaze u Luksemburg da žive sa članovima porodice sada će takođe moći da rade u Velikom vojvodstvu.

Za studente i istraživače iz trećih zemalja koji su završili studije u Luksemburgu, nova odredba im omogućava da ostanu u Velikom vojvodstvu do 12 meseci nakon diplomiranja.

Strožije mere biće preduzete i protiv onih koji zapošljavaju pojedince „u neregularnoj situaciji“, u cilju efikasnije borbe protiv savremenog robovskog rada.

Novi zakonski paket uključuje i blago povećanje naknada za osobe sa statusom izbeglice ili one koji su podneli zahtev za međunarodnu zaštitu.