U budućosti sve manje penzije u Luksemburgu

0

Reforma penzija u Velikom vojvodstvu iz 2012. godine koštaće svakog budućeg penzionera prosečno 314.000 evra. Ovo je iznos koji će svaki budući penzioner tokom svog života manje primiti u odnosu na penziju koju bi imao pre ove reforme.

Ovaj podatak objavljen je nedavno u izveštaju Chambre des salariés.

U istom izveštaju se navodi da se radi o reformi pezija u Luksemburgu iz 2012. godine a koja donosi dve značajne degradacije sistema penzionog sistema čiji efekti se neće videti odmah već progresivno ali će sa godinama, postepeno, do 2052 godine, penzioneri u proseku imati 13% manje penzije nego pre ove reforme.

Takođe se navodi da se u budućnosti penzija neće u potunosti i automatski uskađivati sa zaradama u Luksemburgu, što će imati za efekat da penzije postepeno gube trku sa platama.

Kombinacija ova dva faktora dovešće do toga da će budući penzioner posle 25 godina primanja penzije imati primanja u proseku od 23% do čak 32% manja nego pre ove reforme.

Ovoliko smanjenje penzija odmah danas bilo bi, naravno, neprihvatljivo i izazvao bi velike društvene proteste. Ali postavlja se pitanje da li je prihvatljivo ako se to uradi postepeno i progresivno, kao što to reforma iz 2012. godine predviđa. Jer iako postepeno ovo smanjenje dovešće do porasta siromaštva kod najstarijeg stanovništva.