Bez biljaka u vašem prtljagu pri povratku sa odmora!

0

Nakon apela Uprave za veterinu i hranu Velikog vojvodstva da se ne donosee životinje iz inostranstva, red je na tehničke službe poljoprivrede da upozore putnike da ne nose biljke u svom prtljagu.

Ukoliko se vraćate sa odmora iz inostranstva sa suvenirom, to je u redu ali ne i sa biljkom ili životinjom. Ovo je poruka koju je objavila Uprava za tehničke službe za poljoprivredu (ASTA), koja poziva putnike da ne unose nijednu vrstu biljaka iz trećih zemalja u Evropsku uniju.

Za što ne smete uneti biljke iz trećih zemalja?

Jednostavno da se izbegne „unošenje i širenje štetočina i fitosanitarnih bolesti“. Štetni organizmi sadržani u uvezenim biljnim suvenirima kao što su biljke, seme, korenje, voće ili povrće mogu se proširiti u našim baštama i na našim poljima, i uzrokovati ekonomske gubitke za poljoprivredni sektor, kao i razornu štetu po životnu sredinu.

Kako bi se „garantovao visok stepen zaštite od unošenja štetnih organizama“, Uprava podseća da carinici oduzimaju biljke koje se nose u ličnom prtljagu na mestima ulaska u Evropsku uniju, kada uz njih nije priložen fitosanitarni sertifikat organ zemlje porekla, koji potvrđuje odsustvo štetnih organizama. Slično tome, biljke i biljni proizvodi iz trećih zemalja koji se prodaju na jedinstvenom evropskom tržištu kontrolišu nacionalne službe za zaštitu bilja kako bi se garantovalo odsustvo štetnih organizama.