Broj noćenja u EU veći za 1,4 % u Luksemburgu manji za 1%

0

Broj noćenja u EU tokom 2023. godine dostigao je 2,9 milijardi, što je ta 1,4 odsto više nego 2019. godine, a u 2023. je bio veći za 6,1 odsto nego 2022.

U 2023. godini, 24 od 25 zemalja EU sa dostupnim podacima premašile su nivoe iz 2022. u pogledu nocenja, pokazuju podaci koje je objavio Eurostat.

Najznačajniji porast zabeležen je na Malti i Kipru, pri čemu su obe zemlje zabeležile porast od 20 odsto u broju noćenja u odnosu na 2022. godinu, a zatim slede Slovačka sa povećanjem od 16 procenata. Mali pad broja noćenja zabeležen je u Luksemburgu (-1%).

Slovačka i Češka su zabeležile najveći rast u pogledu noćenja međunarodnih gostiju, pri čemu su obe zemlje zabeležile porast od 29% u 2023. u poređenju sa 2022. Slede Holandija i Rumunija, svaka sa povećanjem od 23%. Na drugom kraju raspona, Luksemburg je zabeležio stabilan broj noćenja međunarodnih gostiju (0%), dok je Hrvatska zabeležila skroman rast od 2%.

Što se tiče domaćih gostiju, najveći rast broja noćenja zabeležila je Grčka, sa porastom od 13% u 2023. u odnosu na 2022. godinu, a slede Slovačka (+11%) i Bugarska (+9%). Najveći pad noćenja domaćih gostiju zabeležen je u Sloveniji (-17%), Mađarskoj (-5%) i Luksemburgu (-4%).