Danas je svetski dan stanovništva

0

 

Svetski dan stanovništva obeležava se danas 11. juna, a neravnomeran demografski razvoj, bipolarnost u prirodnom i migracionom kretanju stanovništva, uz dodatno opterećenje socijalnim, političkim i bezbednosnim tenzijama su problemi sa kojima se svet suočava.

Rastući problemi koji se vezuju za globalni porast stanovništva i dalje upozoravaju na glad i nemaštinu koji pogađaju stanovnike najsiromašnijih delova planete, koji su po pravilu praćeni kršenjem osnovnih ljudskih prava, od ponižavajućeg položaja žena koje ne mogu slobodno da donose odluke o svom reproduktivnom zdravlju, do trgovine ljudima i radne eksploataciije maloletne dece.

Broj stanovnika na planeti u novembru 2022. godine prešao je osam milijardi, a predviđanja su da će do sredine ovog veka, 2050. godine, na svetu živeti 9,7 milijardi ljudi.

Svetski dan stanovništva ustanovile su Ujedinjene nacije 1987. godine, povodom rođenja petmilijarditog stanovnika planete kako bi se skrenula pažnja na neke od problema sa kojima se populacija suočava na globalnom nivou.

SVET U BROJKAMA

7,8 milijardi – trenutno stanovništvo sveta.

1.442.857.138 – najveća stopa stanovništva jedne zemlje na svetu — Kina.

1.388.712.570 – druga najveća stopa stanovništva u zemlji na svetu – Indija.

5 miliona – procenjena populacija sveta u zoru poljoprivrede 8000 godina p.n.e.

1800 – godina kada je svetska populacija dostigla milijardu.

200 – projektovani broj godina koje će trebati da se stanovništvo ponovo udvostruči.

2057 – godina Ujedinjene nacije predviđaju da će svetska populacija dostići 10 milijardi.

31% – procenat svetske populacije koji su hrišćani.

23% – procenat svetske populacije koji su muslimani.

90 milijardi tona – broj resursa koji se izvlače sa Zemlje svake godine.