Gornja granica cena energenata produžena do kraja 2024

0

 

Vlada, sindikati i poslodavci postigli su u petak uveče dogovor o trećem paketu pomoći za obuzdavanje inflacije i jačanje kupovne moći u Velikom vojvodstvu.

Puštena je koverta od 500 miliona evra koja će se koristiti i za prilagođavanje poreske skale u cilju smanjenja poreskog opterećenja fizičkih lica.

Vlada je uspela da ispoštuje finansijsku maržu koju je sama sebi postavila, odnosno kovertu od 500 miliona evra koja proizilazi iz budžeta za 2022. godinu. Glavna najava je da se gornja granica i subvencionisanje cena energenata (gas, struja, nafta) produžava do kraja 2024.

Domaćinstva sa najnižim prihodima, koja imaju koristi od naknade za troškove života, i dalje će moći da koriste premiju za energiju u 2024. godini, koja varira između 200 i 400 evra godišnje.

Energetski šok od kojeg strahuje Statec može se tako izbeći.