Irska, Luksemburg i Singapur najbogatije države na svetu

0
Foto: Radio Puls Luxembourg
Foto: Radio Puls Luxembourg

Prema procenama časopisa “Global Finance Magazin” za 2023. godinu, od 193 najbogatije zemlje na svetu, Luksemburg je zauzeo drugu poziciju.

Na prvom mestu najbogatijih zemalja sveta nalazi se Irska, drugi je Luksemburg, a treći Singapur, a zatim sledi Katar, Makao, UAE, Švajcarska, Norveška, SAD, te listu najboljih 10 zatvara San Marino.

Od zemalja bivše Jugoslavije, najbogatija je, prema proceni autora ovog teksta, Slovenija, koja zauzima 37. mesto, pa slede Hrvatska, koja je 49, Crna Gora 68, Srbija 72, Severna Makedonija 80, Bosna i Hercegovina 82.

Autor teksta koji je izašao pre nekoliko dana, navodi da, ako se uzme u obzir bruto domaći proizvod jedne nacije – zbir svih dobara i usluga koje je država proizvela tokom jedne godine – onda bi se moralo zaključiti da su najbogatije nacije upravo one sa najvećim BDP-om: SAD, Kina, Japan i Nemačka.

“Ali kako bi se ekonomije, na primer, Singapura ili Luksemburga ikada mogle meriti sa ekonomijom takvih moćnih zemalja kada su one samo male tačke na mapi sveta? Korištenje BDP-a po glavi stanovnika i dalje predstavlja problem: isti prihod može da kupi veoma malo u nekim zemljama i da ide mnogo dalje u drugim, gde osnovne potrepštine – hrana, odeća, smeštaj ili zdravstvena zaštita – koštaju daleko manje. Da bismo procenili koliko su građani jedne zemlje bogati, neophodno je razumeti koliko mogu da kupe. Zbog toga, kada se uporedi BDP po stanovniku po zemljama, on treba da bude prilagođen paritetu kupovne moći, što nam pomaže da uzmemo u obzir stope inflacije i cene robe i usluga na svakom mestu”, piše autor, koji je pomoću podataka Međunarodnog monetarnog fonda napravio ovu listu.

Dodaje da je zbog toga, dugoročno gledano, bolje ne samo biti bogat, nego biti egalitaran.
“Previše ekonomske nejednakosti guši rast za sve, politička nestabilnost je verovatnija, troškovi zdravstvene zaštite i stope smrtnosti su veći, kao i stope kriminala i korupcije. Biti bogat u siromašnoj zemlji takođe ima troškove”, navodi se u tekstu “Global Finance Magazina”, u kojem su obuhvaćene 193 države sveta.