Izglasano proširenje porodičnog odsustva sa posla

0

Predstavnički dom je glasao za proširenje sistema odsustva u Velikom vojvodstvu, pošto vlada preduzima korake da se uskladi sa direktivom EU koja ima za cilj da omogući veću ravnotežu između profesionalnog i privatnog života roditelja i drugih staratelja.

Zakonom se produžava period vanrednog odsustva nakon rođenja deteta, a tradicionalno desetodnevno roditeljsko odsustvo sada je produženo na samozaposlene radnike, saopštilo je ministarstvo rada.

Novi zakon se odnosi na omogućavanje većem broju ljudi da imaju mnogo više vremena za svoju tek rođenu decu. Ove promene su takođe deo želje vlade da postigne bolju ravnotežu između posla i privatnog života“, rekao je ministar rada Georges Engel.

Predlog zakona uvodi odredbe za podršku istopolnim parovima, jer će drugi roditelj priznat po rođenju sada imati pravo na desetodnevno vanredno odsustvo. Ranije su imali pravo na roditeljsko odsustvo samo po usvajanju deteta.

Novi zakon predviđa dodatne dane roditeljskog odsustva za roditelje u slučaju višestrukog rođenja. Na primer, očevi blizanaca sada će imati pravo na produženo odsustvo od 20 dana, što će im omogućiti više vremena da se prilagode, navodi se u saopštenju.

Parlament je takođe usvojio još jedan zakon kojim se uvode dva nova vanredna odsustva:

Prvi je – odsustvo u slučaju više sile, koje se može koristiti kada se pojave izuzetni i nepredvidivi događaji u porodici, ograničeno na jedan dan u periodu od dvanaest meseci zaposlenja.

Drugi je – petodnevni dodatak u periodu od dvanaest meseci, koji omogućava zaposlenima da pruže ličnu negu ili pomoć članu porodice ili nekome ko živi u istom domaćinstvu.

Očekuje se da će promene u sistemu odsustva stupiti na snagu za nekoliko nedelja.

Poslanici u parlamentarnom odboru za zapošljavanje ispitivali su prošlog meseca ministra rada o potencijalnim zaštitnim merama za sprečavanje radnika da zloupotrebe odsustvo.

Kompanije u Luksemburgu se sve više obraćaju profesionalcima kako bi se brinuli o fizičkom i mentalnom blagostanju svog osoblja, rekli su stručnjaci prošlog meseca.