Luksemburg na trećem mestu sa najnižom stopom javnog duga u Evropi

0

Veliko vojvodstvo nalazi se na trećem mestu sa najnižom stopom javnog duga u Evropi odmah posle Estonije i Bugarske.

U trećem kvartalu 2023. godine prosečan dug zemalja EU iznosio je 82,6% BDP-a. Međutim, javni dug Luksemburga odgovara 25,7% njegovog BDP-a.

Luksemburg je na trećem mestu, posle Estonije i Bugarske. Dug Velikog vojvodstva je oko četvrtine njegovih direktnih suseda Francuske i Belgije koji obe imaju dugove preko 100%.

Grčka je na vrhu liste sa 165,5% javnog duga, daleko najvećim u EU.