Luksemburg najviše izdvaja iz budžeta za istraživanje

0

Ukupna podrška iz budžeta za istraživanje i razvoj u EU u 2022. iznosila je 117.368 miliona evra, što je 0,74 odsto BDP-a. Ovo je bilo povećanje od 5,4 odsto u odnosu na izdvojen novac 2021. godine – 111.393 miliona evra.

Ukoliko uporedimo sa 2012. godinom, to je povećanje od 49,2 odsto s obzirom na izdvojenih 78.656 miliona evra deset godina ranije, podaci su statistike GBARD (Government Budget Allocation for Research and Development) koju je objavio Eurostat.

U poređenju sa 2012. kada je 178,5 € izdvajano u proseku po osobi, izdvajanja iz budžeta vlade za istraživanje i razvoj na nivou EU iznosila su 262,7 € 2022. godine, što je povećanje od 47,2 odsto. Luksemburg je imao najveća izdvajanja (661,6 evra po osobi), a zatim slede Nemačka (517,6 evra) i Danska (529,1 evra).

S druge strane, Letonija – 49,6 evra, Bugarska – 27,3 evra i Rumunija – 17,6 evra, imale su najniža izdvajanja iz budžeta za istraživanje i razvoj po osobi u EU.

Sve zemlje EU povećale su svoja budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj između 2012. i 2022. godine. Zemlje sa najvećim procentualnim dobitkom bile su Grčka (129 odsto sa 66,0 evra na 151,2 evra) i Letonija (208 odsto sa 16,1 evra po osobi u 2012. na 49,6 evra u 2022). U istom periodu, Švedska je zabeležila najmanji procentualni rast (4 odsto sa 377,7 evra na 391,6 evra).

Ukoliko pogledamo države van EU, Švajcarska, Island i Norveška imale su najviši stopu ulaganja po glavi stanovnika, u poređenju i sa ostalima.

Izvor: Energetski portal