Minimalna zarada u EU najveća u Luksemburgu najniža u Bugarskoj

0

Prema podacima Evrostata minimalne bruto zarade, u državama članicama EU, u julu 2023. godine kretale su se mesečno od 399 evra u Bugarskoj do 2.508 evra u Luksemburgu.

Minimalna zarada od 1. septembra u Luksemburgu 2.570,93 evra.

Minimalna zarada u Luksemburgu bila je 6,3 puta veća od najniže zarade zabeležene u Bugarskoj.
Nacionalnu minimalnu zaradu veću od 1.500 evra imaju: Luksemburg, Nemačka, Holandija, Belgija, Irska i Francuska.

Minimalna zarada u Sloveniji je 1.203 evra i 1.260 evra u Španiji.

Minimalnu zaradu manju od 1.000 evra mesečno imaju: Kipar, Grčka, Portugalija, Litvanija, Malta, Poljska, Češka, Estonija, Slovačka, Hrvatska, Mađarska, Latvija, Rumunija i Bugarska. Zarade u tim zemljama kretale su se u rasponu od 399 evra u Bugarskoj, do 940 evra na Kipru.

U zemljama koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU, minimalne zarade se kreću u rasponu od 342 evra u Srbiji, 375 evra u Albaniji, do 532 evra u Crnoj Gori.