Nagli porast siromaštva u Luksemburgu

0

Nagli porast siromaštva u Luksemburgu povećao je potražnju od dobrotvorne organizacije za beskućnike Stëmm vun der Strooss.

Prema udruženju Stëmm vun der Strooss, prošle godine se 11.200 ljudi oslanjalo na njihove usluge, što je naglo povećanje u odnosu na 7.400 godinu dana ranije. Ove usluge uključuju obezbeđivanje obroka, medicinsku pomoć, socijalne usluge i pomoć pri reintegraciji.

Cene su eksplodirale, a siromaštvo je poraslo na još jedan nivo, vidimo da je ljudima koji rade potrebna pomoć jer ne mogu da sastave kraj s krajem na kraju meseca. Ove usluge ne koriste više samo beskućnici, već i mladi (maloletnici) kao i cele porodice sa malom decom.

Stëmm vun der Strooss je prošle godine obezbedio 200.000 obroka, iznos koji se udvostručio u poslednje četiri godine. Udruženje poziva na više struktura koje će se nositi sa potražnjom, kao što je više društvenih restorana.

Stëmm vun der Strooss (glas Ulice) osnovan je 1996. godine, i radi na promovisanju društvene i profesionalne integracije ugroženih ljudi. Po ugovoru sa Ministarstvom zdravlja, ovo neprofitno udruženje radi u bliskoj saradnji sa Crvenim krstom Luksemburga.