Najviše univerzitetskih diploma u EU imaju mladi u Irskoj i Luksemburgu

0

 

Većina mladih ljudi u Luksemburgu ima višu ili univerzitetsku diplomu, što ga čini drugom državom članicom sa najvećim brojem diplomiranih u Evropskoj uniji.

U 2022. godini, 42% stanovništva EU starosti 25-34 godine imalo je tercijarno obrazovanje, što je povećanje od 1 procentni poen (pp) u poređenju sa 2021. (41%). Međutim, ovo je i dalje manje za 3 pp od cilja EU do 2030. godine, koji ima za cilj da 45% stanovništva EU u istoj starosnoj grupi ima tercijarno obrazovanje.

Skoro polovina zemalja EU je već ispunila cilj na nivou EU za 2030. za ovaj indikator: Irska (62%), Luksemburg (61%), Kipar (59%), Litvanija (58%), Holandija (56%), Švedska (52%), Španija i Belgija (obe 51%), Francuska (50%), Danska (49%), Slovenija (47%), Letonija (46%) i Grčka (45%).

Nasuprot tome, najmanji udeo je zabeležen u Rumuniji (25%), Italiji (29%) i Mađarskoj (32%).

Prema novoobjavljenoj studiji Eurostata, 61 odsto mladih između 25. i 34. godine u Velikom vojvodstvu je završilo tercijarno obrazovanje, u poređenju sa prosekom u EU od 42 odsto.

Studija je pokazala da je više žena nego muškaraca imalo diplomu – u Velikom vojvodstvu 68% nosilaca tercijarnih diploma bile su žene. U EU su činili 48% u poređenju sa 37% kod muškaraca.