Nemačka daje pomoć od 500 evra za troškove grejanja

0

S obzirom na energetsku krizu, pravo na jednokratnu finansijsku pomoć od 500 evra u Nemačkoj više nemaju samo nezaposleni, već je mogu dobiti i oni koji trenutno ne mogu podmiriti troškove grejanja.

Da bi se dobila pomoć od države, prvo moraju biti ispunjeni isti uslovi kao i za dohodak građana uopšteno. Ovi uslovi moraju biti ispunjeni samo za mesec za koji želite ostvariti naknadu.

Neophodni uslovi:

– Prilikom podnošenja zahteva za građanski dohodak uvek se automatski proverava imovinsko stanje osoba s kojima podnositelj zahteva živi zajedno (npr. partner, roditelji, punoletna deca).

– Za podršku u slučaju visokih troškova grejanja potrebno je dostaviti račun koji podnositelj zahteva može dokazati da ga ne može platiti. To ne mora nužno biti dodatno plaćanje za troškove grejanja, kao što su na primer narudžba za lož ulje.

Molbu je potrebno dostaviti na kancelariju za zapošljavanje. To je moguće i na internet stranici kancelarije za zapošljavanje.

Osim toga, zahtev za 500 evra ne mora nužno biti podnesen u mesecu u kojem dospeva pomoć.

Uredba je ograničena do 31. decembra 2023.